Kirkegården – Hårlev

Kirkegården

Alle ret til at blive begravet eller få en urne nedsat på kirkegården i bopælssognet.

Der er også adgang til at blive begravet eller få urnen nedsat på en anden kirkegård, hvis afdøde har særlig tilknytning til det pågældende sogn. Det kunne f.eks. være hvis afdøde tidligere har haft bopæl i sognet, har nære pårørende, der bor i sognet, eller har forældre, ægtefælle eller børn, der er begravet på en kirkegård i sognet.

Selvom der ikke foreligger særlig tilknytning er der adgang til at blive begravet på andre kirkegårde end sognets kirkegård. Et menighedsråd kan dog afvise dette, hvis det skulle være nødvendigt ud fra hensynet til den nuværende eller fremtidige betjening af sognets egne beboere.

Ved begravelse eller urnenedsættelse skal der erhverves brugsret til et gravsted. Det kan være et gravsted med plads til en eller fleste kistebegravelser. Det kan være et urnegravsted med plads til nedsættelse af en eller flere urner. Eller det kan være et gravsted i såkaldt “fællesplæne”, hvor der ikke er synlig markering af de enkelte gravsteder.

Begravede på kirkegården i Hårlev