Menighedsråd – Hårlev

Menighedsråd

Hårlev Sogns Menighedsråd

Formand, Kontaktperson
Toftegårdsvej 8
4652 Hårlev

Kasserer
Smøgen 1
4652 Hårlev

Menigt medlem
Køgevej 5B
4652 Hårlev

Kirkeværge - ikke medlem
Lundevej 34
Lille Linde
4652 Hårlev
Birthe Marie Jørgensen

Menigt medlem
Askøvej 27
4652 Hårlev

Menigt medlem
Toftegårdsvej 8
4652 Hårlev

Menigt medlem
Hovedgaden 78A
4652 Hårlev

Sognepræst (kirkebogsfører)
Hårlev Kirkevej 1
4652 Hårlev
 56286058
bedst mellem 10 og 11, tirsdag til fredag

Kilde: www.sogn.dk/haarlev

Henvendelser

Henvendelse vedrørende:
Kirken
Kirkegården
Ledige stillinger
Skal rettes til menighedsrådet

Menighedsråd

E-mail:
haarlev.sogn@km.dk

CVR-nummer:
21470813