Menighedsråd – Hårlev

Menighedsråd

Hårlev Sogns Menighedsråd

Formand
Toftegårdsvej 8
4652 Hårlev

Næstformand, Kirkeværge
Lundevej 18
Lille Linde
4652 Hårlev

Kasserer, Sekretær
Enghavevej 23F 1
6900 Skjern
udtrådt af MR

Kontaktperson
Agersøvej 10
4652 Hårlev

Menigt medlem
Toftegårdsvej 8
4652 Hårlev

Menigt medlem
Bjergagervej 1
4652 Hårlev

Menigt medlem
Plantagevej 6
4652 Hårlev

Sognepræst (kirkebogsfører)
Hårlev Kirkevej 1
4652 Hårlev
 56286058
bedst mellem 10 og 11, tirsdag til fredag

Kilde: www.sogn.dk/haarlev

Henvendelser

Henvendelse vedrørende:
Kirken
Kirkegården
Ledige stillinger
Skal rettes til menighedsrådet

Menighedsråd

E-mail:
haarlev.sogn@km.dk

CVR-nummer:
21470813