Menighedsråd – Hårlev

Menighedsråd

Hårlev Sogns Menighedsråd

Formand
Toftegårdsvej 8
4652 Hårlev

Næstformand
Plantagevej 6
4652 Hårlev

Menigt medlem
Bjergagervej 1
4652 Hårlev

Kirkeværge, Kasserer
Lundevej 18
Lille Linde
4652 Hårlev

Kontaktperson
Agersøvej 10
4652 Hårlev

Sekretær
Plantagevej 6
4652 Hårlev

Menigt medlem
Toftegårdsvej 8
4652 Hårlev

Sognepræst (kirkebogsfører)
Hårlev Kirkevej 1
4652 Hårlev
 56286058
bedst mellem 10 og 11, tirsdag til fredag

Kilde: www.sogn.dk/haarlev