D I N - K I R K E . D K

Officel side for Hårlev og Varpelev sogne

Hårlev kirke

Hårlev kirke

Hårlev sogn, vest for Tryggevælde Ådal

Læs mere

Varpelev kirke

Varpelev kirke

Varpelev sogn, øst for Tryggevælde Ådal

Læs mere

Sognepræsten

Sognepræsten

Hårlev Pastorat, Hårlev & Varpelev Sogn

Læs mere

Dette er den officielle hjemmeside for Hårlev Pastorat, der siden 1967 har bestået af Hårlev sogne og Varpelev sogne. Hårlev Pastorat, og de to Sogne, hører under Tryggevælde Provsti, der er en del af Roskilde Stift. Her finder du nyheder, begivenheder og kontakt informationer for henholdsvis Hårlev kirke og Varpelev kirke. Desuden findes der en række generelle kirkelige informationer på siden, om livets begivenheder fra fødslen til døden. Informationer om Sjælesorg, Fødsel, Dåb eller Navngivning, Konfirmation, Bryllup og Bisættelse eller Begravelse. De nyeste numre af Kirkebladet og et billedgalleri for Hårlev og Varpelev kirke finder du også her.

K I R K E B L A D E T

Kirkebladet for Hårlev og Varpelev sogne