Om Varpelev Kirke

Om kirken

Varpelev ligger lige øst for Tryggevælde Ådal og Kirken er placeret på det højeste sted i byen.

Kirken er bygget med skib og kor i romansk tid, i årene 1080-1175, og har allerede i slutningen af denne periode fået tilføjet tårnet, hvilket er lidt usædvanligt.

I 1200-tallet blev det oprindelige kapel ombygget til en kirke af kalkkvadre bestående af det nuværende skib, som igennem de følgende århundrede udvidedes med et kor, våbenhus og sakristi delvist opført af munkesten fra den overfor i 1367 nedbrændte hovedgård ejet af den mægtige Rane-slægt fra Gjorslev slot.

Eneste adgang til kirken er gennem det omkr. 1275 opførte kirketårn, hvis nederste del består af kalksten og afsluttende med munkesten og i 1600 forsynet med kalkstens støttepiller.

Kirken var oprindeligt gulkalket, men menighedsrådet har ønsket ikke at vedligeholde dette, hvorfor kirkens ombygninger forskellige til- og ombygninger tydeligt fremgår af dens ydre udseende.

I skib og kor ses de loftbårne rundbuer, hvoraf de i koret værende er flot bemalede. Over buen til koret ses en bemaling med bogstaverne C A omsluttet af en kongekrone og 2 løver samt årstallet 1706. CA er initialerne for dronning Charlotte Amalie gift med Chr. V. Dronningen købte i 1682 Gjorslev og blev således patronat for Varpelev kirke, som hun lod restaurere.

I koret ses altertavlen med et krucifiks bygget af Næstvedmesteren Abel Schrøder i begyndelsen af 1500-tallet. Krucifikset var oprindeligt ophængt på væggen i skibet, men blev i 1923 fundet på kirkens loft. Efter restaurering blev dette udskiftet med det oprindelige altertavle, som nu udgør indgangspartiet i tårnets indre.

I koret ses også kirkens oprindelige degnestol samt døbefont, den såkaldte Roskilde-font, hvoraf der i dag kun er få i Danmark.

Læs meget mere om Varpelev Kirke